KOMİTE VE KURULLAR

KURULLAR
ORGANİZASYON KURULU

Prof. Dr. Fahri Bayram
12. Ulusal Obezite Kongresi Bașkanı

Prof. Dr. Ramazan Sarı
12. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Sinem Kıyıcı
12. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri

Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin
12. Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Volkan Yumuk
Türkiye Obezite Araștırma Derneği Bașkanı

YÜRÜTME KURULU
TÜRKİYE OBEZİTE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Prof. Dr. Volkan Yumuk

Prof. Dr. Dilek Yazıcı

Doç. Dr. Feray Akbaș

Doç. Dr. Meral Küçük Yetgin

Prof. Dr. Asım Cingi

BİLİMSEL KURUL

Doç.Dr. Feray Akbaș

Prof.Dr. Gül Baltacı

Prof.Dr. Oktay Banlı

Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu

Prof.Dr. Fahri Bayram

Prof.Dr. Abdullah Bereket

Prof.Dr. Asım Cingi

Prof.Dr. Taner Damcı

Prof.Dr. Haydar Demirel

Doç.Dr. Lale Erbayır

Prof.Dr. Sibel Güldiken

Prof.Dr. Șükrü Hatun

Prof.Dr. Ayșe Nur İzol Torun

Prof.Dr. Özgür Kasımay

Prof.Dr. Ahmet Kaya

Prof.Dr. Cüneyt Kayaalp

Prof.Dr. Sinem Kıyıcı

Prof.Dr. Faruk Kutlutürk

Doç.Dr. Meral Küçük Yetgin

Prof.Dr. Meral Mert

Prof.Dr. Emel Özer

Prof.Dr. Mehmet Pala

Prof.Dr. Seda Sancak Nurdan

Prof.Dr. Ramazan Sarı

Prof.Dr. İlhan Satman

Prof.Dr. Alper Sönmez

Dr. Șeniz Ünal

Prof.Dr. Dilek Yazıcı

Prof.Dr. Volkan YumukSoyadı Alfabetik Sıralanmıștır.