ÖNEMLİ
TARİHLER

DAVET MEKTUBU

Değerli katılımcılarımız,

Onikinci Ulusal Obezite Kongresi 03 - 05 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya’da Xanadu Resort Belek Otel'de yapılacaktır. Konuyla ilgilenenlerin desteği ve katılması ile her sene hem içerik hem de etki açısından büyüyen ve klasikleşmiş kongremiz ilk defa Antalya’da Dünya Obezite Günü’nü de içine alan bir tarihte birlikte olmamızı sağlayacaktır. Obezite günümüzde sadece erişkinlerde değil çocukluktan itibaren bütün yaş gruplarında, bütün dünyada, her toplumda bir epidemi halindedir. Ülkemizde bundan payını almış olup yapılan araştırmalar sonucuna göre obeziteli birey sayısı tehlikeli boyutlarda artmaktadır. Obezite ortaya çıkardığı ve/veya risklerini arttırdığı, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, Diyabet, Dislipidemi, bazı kanser türleri, kemik-eklem sorunları, obstrüktif uyku apnesi, cinsel ve psikolojik problemler gibi çok çeşitli sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Ayrıca çok ciddi morbidite ve mortalite nedeni olarak yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan sağlık sistemlerine ağır bir ekonomik yük olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunları dikkate aldığımızda konuyla ilgili olarak obeziteyle mücadelede, tüm bileşenlerin katılımıyla, kamu otoritesini ve yöneticilerini de harekete geçirerek acil ve etkin olarak müdahale edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmelidir.

Kongremizde obezite yönetiminde olması gerektiği gibi multidisiplinler bir bakış açısı yansıtılacaktır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İç Hastalıkları, Pediatri, Bariyatrik Cerrahi, Beslenme ve Diyetetik, Psikiyatri-Psikoloji, Egzersiz Uzmanlığı, Gıda Sektörü gibi obezite ile mücadelede iş birliği içerisinde olan farklı alanlardan bilim insanları ile obezite her yönüyle tartışılacak ve bu epidemiyle mücadelede yeni stratejiler için ortak yol haritaları üretilecektir. Bunu yaparken sadece obezite ile sınırlı kalmayıp bununla çok yakından ilgili olan DM Ateroskleroz, Hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklar üzerinde de durulacaktır.

Kongre başlangıcında yarım gün yapılacak olan ‘’egzersiz reçetelendirme kursu” ve “davranışçı ve farkındalık terapisinin kombinasyonunun uygulatması” kurslarının da konuyla ilgilenen herkesin dikkatini çekeceğini ve yeni bilgiler sağlayacağını umuyorum.

Ayrıca kongremizde ilk defa iki gün sabahları uygulamalı egzersiz saatlerine de herkesin katılmasını bekliyoruz. Yine kongremizde özel sunumları için daha fazla yer ayrılmış olup ilk defa olarak dereceye gireceklere de ödül verilecektir.

Bütün kongrelerde olduğu gibi bu kongremizde de amacımız tüm paydaşlarımızla obezite ve eşlik eden hastalıklara dikkat çekmek, takip ve tedavi konusunda olduğu kadar ve belki de çok daha önemlisi ve ‘obeziteyi önleme çalışmalarına’ vurgu yapmak ve bunları uygulamaya geçirmektir. Bunlardan yola çıkarak konuyla ilgilenen hekimlerin ve diğer ilgili meslek mensuplarının kongremize katılımını ve katkılarını bekliyor, hep birlikte başarılı bir kongre geçirmenizi ve küresel bir sorun olan obeziteyi önlemekte olumlu katkıları sağlayacak sonuçlara ulaşmamız dileği ile saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Volkan Yumuk
Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ramazan Sarı
12.Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Meral Küçük Yetgin
12.Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Fahri Bayram
12.Ulusal Obezite Kongresi Başkanı

Prof. Dr. Sinem Kıyıcı
12.Ulusal Obezite Kongresi Genel Sekreteri